Et samfunn og en verden som ikke sjokkerer meg

Det å reflektere over nyheter og aktuelle saker i Norge og i den øvrige verden, er noe som engasjerer meg – og som på mange måter fyller hverdagen min når jeg har litt tid til overs. Vi hører og ser alle sammen på nyheter, en eller flere ganger daglig. I min jobb blir det svært ofte radio som er min mediekanal, og det trives jeg godt med. Gjennom radio er det kun talen som gir meg et inntrykk av det som blir formidlet, mens på TV kan også kroppsspråk og utseende formidle men også påvirke innhold og budskap – så med andre ord så ser jeg på radio som mye mer nøytralt enn alle andre mediekanaler. Okey det var nok

Les mer