Bli en mer aktiv person og få mer ut av hverdagen! Det er en stor helsegevinst å drive med idrett eller å ha en aktiv hobby; du får bedre humør, det er sosialt, og du får bedre fysisk form. Mange bedriver fotball eller håndball i forbindelse med skole, men det er også noen som finner…