Få en aktiv livsstil

Bli en mer aktiv person og få mer ut av hverdagen! Det er en stor helsegevinst å drive med idrett eller å ha en aktiv hobby; du får bedre humør, det er sosialt, og du får bedre fysisk form. Mange bedriver fotball eller håndball i forbindelse med skole, men det er også noen som finner sin helt egen greie, kanskje tegning eller maling?

Hva er en aktiv livsstil? Mange vil si at det handler om idrett, og at det er en gutteting, men det kan også handle om sosial omgang. Det er viktig å delta i samfunnet, og det fins mange arenaer hvor dette er mulig. Det handler ikke om konkurranse, men å delta.

Du kommer kanskje fra en kristen familie og er oppvokst med å synge i kór? Dette er en fin arena hvor man kan få utfolde seg i tråd med sine verdier. En aktiv livsstil kan også handle om små ting som å dra på kafé sammen, eller å starte et nytt prosjekt i hjemmet. Dagens samfunn er i stor grad preget av prestasjon, og det å vise seg frem, men man må ikke glemme sine verdier og hva man står for.

Helsegevinst ved sport/idrett

Helsegevinst ved sport/idrett

Forskning viser at de som er aktive innen idrett, lever et sunnere liv og klarer seg bra i livet. Du får bedre humør, du klarer mer i hverdagen og din fysiske form er god. Det å være med på et fotballag eller for eksempel et volleyballag gir samhørighet og glede, og man utvikler gode samarbeidsevner.

Noen kommer fra en aktiv familie og har lett for å starte med idrett, mens andre kanskje må bruke mer energi for å finne en idrett som passer. De fleste lokalsamfunn i Norge i dag har en fotballbane eller et idrettsanlegg, og det fins gode muligheter for å engasjere seg. De fleste er med på det samme som det vennene gjør, og mange får et nettverk gjennom disse arenaene.

Det handler om å endre vaner og komme seg opp av sofaen. Det er ikke sagt at man skal bli toppidrettsutøver, men man kan gjøre så lite som å si «Ja» når kompisen spør om du vil bli med på tur. Det er viktig å dyrke sine interesser og gjøre noe annet enn bare jobb. Du vil merke at du får mer overskudd og energi på jobb hvis du også har en hobby.

Det er viktig å skille mellom jobb og fritid, og mange jobber for mye, dette går utover helsen. Ta en ferie i ny og ne, dra på hytta, engasjer deg i lokalsamfunnet eller rydd opp hjemme. Du merker det kanskje ikke på kort sikt, men på lang sikt så vil du få en bedre helse av å gjøre noe med ditt aktivitetsnivå.

Eksempel på en aktiv livsstil kan være å ta et studium i utlandet, begynne å gå/sykle til skole eller jobb, endre kosthold og spise sunnere, begynne med en hobby eller delta i frivillig arbeid. Man må gå i seg selv og se på hvordan man lever.